Noi
17

CEM II/A-LL 42,5 R

CEM II/A-LL 42,5 R este un ciment Portland cu calcar cu rezistenta initiala mare. Principalii constituenti, conform SR EN 197-1:2002, sunt clincherul, intre 80 - 94% si un adaos mixt in proportie de 6 - 20%.

Citește mai departe...

Noi
17

CEM II / B-M (S-LL) 32,5 R (Structo)

Structo este un ciment Portland compozit cu rezistenta initiala mare. Principalii constituenti sunt: clincherul Portland (K) (65-79%) si un adaos mixt de zgura granulata de furnal (S) si calcar (L), toate insumand 21-35%.

Citește mai departe...

Noi
17

CEM I 52,5R

CEM I 52,5R este un ciment Portland cu rezistenta initiala mare. Principalii constituenti, conform SR EN 197-1:2002, sunt clincherul (intre 95 - 100%) si componente auxiliare (intre 0 - 5%).

Citește mai departe...

Noi
17

CEM I 42,5R

CEM I 42,5R este un ciment Portland cu rezistenta initiala mare. Principalii constituienti sunt clincherul Portland (K) (95-100%) si componentii minori (0-5%).

Citește mai departe...

Noi
17

CEM A-M(S-LL) 32.5R

CEM A-M(S-LL) 32.5R este un ciment Portland compozit cu rezistenta initiala mare.Principalii constituenti, conform SR EN 197-1:2002, sunt clincherul, intre 80 - 94% si un adaos mixt in proportie de 6 - 20%.

Citește mai departe...

Noi
17

CEM II B-M / (S-V) 32,5R

Structo este un ciment Portland compozit cu rezistenta initiala mare. Principalii constituenti sunt: clincherul Portland (K) (65-79%) si un adaos mixt de zgura granulata de furnal (S) si calcar (L), toate insumand 21-35%.

Citește mai departe...