CEM I 52,5R este un ciment Portland cu rezistenta initiala mare. Principalii constituenti, conform SR EN 197-1:2002, sunt clincherul (intre 95 - 100%) si componente auxiliare (intre 0 - 5%).

 

Domenii de utilizare (conform NE 012-1999; NE 012-1:2007; NE 013-2002; GP 075-2002):

  • Elemente prefabricate din beton armat sau beton precomprimat: pahare fundatie, stalpi, panouri de perete, grinzi, predale/dale, fasii cu goluri, pane, tuburi de canalizare; stalpi pentru reteaua electrica, dale de tramvai, traverse cale ferata, elemente speciale de sprijinire (versanti; pereti de mina etc.)
  • Structuri monolite realizate prin tehnologii uzuale sau speciale (de ex: glisare, beton autocompactant) pentru constructii civile, industriale, agricole
  • Lucrari de arta: poduri, viaducte, tunele etc.
  • Structuri rutiere rigide, platforme aeroportuare
  • Microbetoane si mortare utilizate la consolidari, reparatii, subturnari, injectari
  • Mortare uscate preambalate si adezivi
  • Beton celular autoclavizat